123+ Kata kata Bijak Bahasa Jawa Memotivasi Hidup Terlengkap
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ora Ana Sing Bisa Nggawe Sampeyan Rumangsa Luwih Cilik Tanpa Idin Sampeyan

123+ Kata kata Bijak Bahasa Jawa Memotivasi Hidup Terlengkap

Kata-kata bijak Bahasa Jawa – Selamat malam pembaca apdetinfo.com. Jika anda sedang membaca artikel ini, mungkin anda sedang mencari kata kata bijak Bahasa Jawa yang penuh filosofi dan makna. Seperti kita tahu, Bahasa Jawa merupakan bahasa dari suku Jawa. Suku Jawa sendiri adalah salah satu suku di Indonesia yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya. Kita bisa mengambil pelajaran hidup dari pendahulu kita. Mereka telah mewariskan nilai-nilai luhur melalui bahasa.

Kata kata Bijak Bahasa Jawa yang Inspiratif

Di bawah ini adalah kumpulan kata kata bijak Bahasa Jawa yang sudah kami kumpulkan untuk berbagi inspirasinya dengan anda. Semoga artikel ini bisa menjadi inspirasi kita dalam menjalani hidup ini.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Kanthi Telung Metode, Kita Isa Sinau Kawicaksanan
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Kanthi Telung Metode, Kita Isa Sinau Kawicaksanan

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Ora ana sing bisa nggawe sampeyan rumangsa luwih cilik tanpa idin sampeyan.”

Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu.

 

 

“Luwih becik meneng kanthi resiko dianggep dadi bodho, tinimbang ngomong lan marakke wong liya tambah ragu.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Lebih baik tetap diam dengan risiko dianggap bodoh, daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan tentang itu.

 

 

“Wong gemblung nganggep awake dhewe wicaksana, nanging wong wicaksana ngerti yen dheweke iku bodho.”

Orang bodoh itu menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak itu tahu dirinya bodoh.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan lagi dadi mayoritas, iku wektu kanggo ndandani (utawa mandheg lan introspeksi).”

Setiap kali Anda berada di pihak mayoritas, sekarang saatnya untuk melakukan reformasi (atau berhenti dan berefleksi).

 

 

“Yen ana wong sing tresna sampeyan, cara dheweke ngobrol babagan sampeyan mesti beda. Sampeyan rumangsa aman lan nyaman.”

Ketika seseorang mencintaimu, cara mereka berbicara tentangmu berbeda. Anda merasa aman dan nyaman.

 

 

“Ngerteni awake dhewe iku wiwitan saka kabeh kawicaksanan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan.

 

 

“Siji-sijine kawicaksanan sing sejati yaiku sampeyan ngerti nek ora ngerti apa-apa.”

Satu-satunya kebijaksanaan yang sejati adalah mengetahui Anda tidak tahu apa-apa.

 

 

“Babakan paling sedih ing jaman saiki yaiku yen ilmu ngumpulake kawruh luwih cepet tinimbang wong nglumpukake kawicaksanan.”

Aspek paling menyedihkan dari kehidupan saat ini adalah bahwa sains mengumpulkan pengetahuan lebih cepat daripada masyarakat mengumpulkan kebijaksanaan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Cekelana impenanmu, Amarga yen impen mati, Urip iku kaya manuk sing swiwine rusak, mula ora bisa mabur.”

Berpegang teguh pada mimpi, Karena jika mimpi mati, Hidup adalah burung bersayap yang rusak, itu tidak bisa terbang.

 

 

“Muga-muga sampeyan urip saben dinane ing uripmu.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Semoga Anda hidup setiap hari dalam hidup Anda.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aja geguyu naga sing urip.”

Jangan menertawakan naga hidup.

 

 

“Rahasia gesang, yaiku tibha kaping pitu lan tangi kaping wolu.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Rahasia hidup, adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali.

 

 

“Wong bodho bisa ngerti. Intine ana kepenginan supaya ngerti.”

Orang bodoh bisa tahu. Intinya adalah untuk mengerti.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Cara paling apik kanggo niliki karakter wong yaiku nggatekake carane ngrawat wong sing ora bisa tumindak apik, lan cara ngrawat wong sing ora bisa berjuang.”

Indeks terbaik untuk karakter seseorang adalah bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa berbuat baik padanya, dan bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa melawan.

 

 

“Pikir sadurunge sampeyan ngomong. Waca sadurunge sampeyan mikir.”

Berpikirlah sebelum berbicara. Baca sebelum Anda berpikir.

 

 

“Aja nganti moralitas nyegah sampeyan supaya tumindak sing bener.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jangan biarkan rasa moral mencegahmu melakukan hal yang benar.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Yen Sampeyan Kepingin Seneng, Aja Tetep Ing Jaman Kepungkur, Aja Kuwatir Babagan Mbesuke, Fokus Urip Kanthi Saiki
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Yen Sampeyan Kepingin Seneng, Aja Tetep Ing Jaman Kepungkur, Aja Kuwatir Babagan Mbesuke, Fokus Urip Kanthi Saiki

 

“Gantio luka sampeyan dadi kawicaksanan.”

Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan.

 

 

“Sing prasaja biso dadi perkara sing paling luar biasa, lan mung wong sing wicaksana sing bisa nemoni.”

Hal-hal sederhana juga merupakan hal yang paling luar biasa, dan hanya orang bijak yang dapat melihatnya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kanthi telung metode, kita bisa sinau kawicaksanan: Kapisan, kanthi refleksi, sing paling mulya; Kapindho, kanthi niru, sing paling gampang; lan katelu, adhedhasar pengalaman, sing paling pait.”

Dengan tiga metode kita dapat belajar kebijaksanaan: Pertama, dengan refleksi, yang paling mulia; Kedua, dengan meniru, yang paling mudah; dan ketiga berdasarkan pengalaman, yang paling pahit.

 

 

“Ana telung perkara sing diwedeni kabeh wong wicaksana: segara ribut, wengi tanpa rembulan, lan amarahe wong alus.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ada tiga hal yang ditakuti oleh semua orang bijak: lautan badai, malam tanpa bulan, dan amarah orang yang lembut.

 

 

kata kata motivasi singkat Bahasa Jawa: “Wong sing duka ora mesthi wicaksana.”

Orang yang marah tidak selalu bijaksana.

 

 

“Sampeyan ora nulis urip sampeyan nganggo tembung … Sampeyan nulis kanthi tumindak. Sing sampeyan pikir iku ora penting. Sing penting apa sing sampeyan lakoni.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kamu tidak menulis hidupmu dengan kata-kata … Kamu menulisnya dengan tindakan. Apa yang menurut Anda tidak penting. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan.

 

 

“Wingi aku wis cerdas, mula aku pengin ngganti donya. Dina iki aku wicaksana, mula aku ngganti awake dhewe.”

Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak, jadi saya mengubah diri saya sendiri.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Ngerteni wong liya yaiku pinter; ngerti awake dhewe iku kawicaksanan sejati. Nguasai wong liya iku kekuwatan; Kontrol diri iku kakiyatan sing sejati.”

Mengenal orang lain adalah kecerdasan; mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan; Menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang BENAR.

 

 

“Wong sing berilmu kudu ora mung seneng karo satrune, nanging uga iso sengit marang kanca-kancane.”

Orang yang berpengetahuan harus tidak hanya bisa mencintai musuh-musuhnya tetapi juga membenci teman-temannya.

 

 

“Sampeyan bakal nindakake samubarang bodho, nanging nindakake kanthi semangat.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kamu akan melakukan hal-hal bodoh, tetapi melakukannya dengan antusias.

 

 

“Aku ora cukup enom supoyo ngerti kabeh.”

Aku tidak cukup muda untuk mengetahui segalanya.

 

 

“Ukurane wong pinter yaiku kemampuan kanggo berubah.”

Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aku iku ora pinter banget. Nanging aku terus nerusake pitakonan kasebut luwih suwe.”

Bukannya aku sangat pintar. Tapi saya bertahan dengan pertanyaan lebih lama.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Wong Sing Wicaksana Bakal Nggawe Luwih Akeh Kesempatan Tinimbang Sing Ditemokake
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Wong Sing Wicaksana Bakal Nggawe Luwih Akeh Kesempatan Tinimbang Sing Ditemokake

 

“Gagal yaiku bumbu sing ngasilake sukses.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kegagalan adalah bumbu yang memberi kesuksesan rasa.

 

 

kata-kata yang menyentuh hati Bahasa Jawa: “Aja golek Jagad iki lan kelangan Jiwamu, Kawicaksanan luwih apik saka emas utawa perak.”

Jangan Mendapatkan Dunia & Kehilangan Jiwa Anda, Kebijaksanaan Lebih Baik Daripada Perak Atau Emas.

 

 

“Dina kepungkur ora ana kekuwatan kanggo dino saiki.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Masa lalu tidak memiliki kekuatan atas saat ini.

 

 

“Kawruh ngomong, nanging kawicaksanan ngrungokake”

Pengetahuan berbicara, tetapi hikmat mendengarkan

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kita kudu gelem ngeculake urip sing wis direncanakake supaya kita duwe urip sing nunggu kita.”

Kita harus rela melepaskan kehidupan yang kita rencanakan sehingga memiliki kehidupan yang menunggu kita.

 

 

“Aja mbuwang wektu kanthi menehi panjelasan: wong mung arep krungu sing pingin dirungoake.

Jangan buang-buang waktu dengan penjelasan: orang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar.

 

 

“Tututi atimu, rungokna swarane, aja mikirake apa sing dipikir wong liya.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ikuti hatimu, dengarkan suara hatimu, berhentilah memikirkan apa yang orang lain pikirkan.

 

 

“Pikiran sing wis dipadhangi ora balik peteng maneh.”

Pikiran yang pernah tercerahkan tidak bisa lagi menjadi gelap.

 

 

“Malah kekuwatan kudune manut karo kawicaksanan.

Bahkan kekuatan terkadang harus tunduk pada kebijaksanaan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kita mung bisa ngerti nek awake dhewe ora ngerti apa-apa. Lan iku level paling dhuwur saka kawicaksanan manungsa.”

Kita hanya bisa tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dan itu adalah tingkat tertinggi kebijaksanaan manusia.

 

 

“Sinau kanggo menehi lilin ing wektu sing paling peteng sajrone urip. Dadi cahya sing mbantu wong liya ndeleng; iki sing menehi urip paling jero.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Belajar menyalakan lilin di saat-saat tergelap dalam kehidupan seseorang. Jadilah cahaya yang membantu orang lain melihat; inilah yang memberi kehidupan makna yang paling dalam.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kepinginan kanggo nggayuh lintang iku ambisi. Kepinginan kanggo nggayuh manah iku wicaksana.”

Keinginan untuk meraih bintang adalah ambisius. Keinginan untuk mencapai hati adalah bijaksana.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Wong Bodho Nganggep Awake Dhewe Wicaksana, Nanging Wong Wicaksana Ngerti Yen Dheweke Iku Bodho
kata kata bijak tentang kehidupan Bahasa Jawa – Wong Bodho Nganggep Awake Dhewe Wicaksana, Nanging Wong Wicaksana Ngerti Yen Dheweke Iku Bodho

 

“Dheweke sing ngeroso ngerti kabeh jawaban durung takon kabeh pitakon.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Dia yang merasa tahu semua jawaban belum menanyakan semua pertanyaan.

 

 

“Aku ora urip ing jagad iki kanggo ngrampungake pangarepan sampeyan lan sampeyan ora ana ing jagad iki kanggo ngrampungake kekarepanku.”

Aku tidak berada di dunia ini untuk memenuhi harapanmu dan kau tidak di dunia ini untuk memenuhi harapanku.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Apa sampeyan ora ndeleng pentinge jagad kebak kasusahan lan masalah kanggo nambahi kapinteran lan nggawe jiwa?”

Apakah kamu tidak melihat betapa pentingnya dunia yang penuh kesusahan dan masalah untuk mengolah kecerdasan dan menjadikannya jiwa?

 

 

“Kita sinau saka gagal, ora saka sukses!”

Kami belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan!

 

 

“Yen aku maca, saya tambah akeh, saya yakin manawa aku ora ngerti apa-apa.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Semakin banyak saya membaca, semakin saya memperoleh, semakin saya yakin bahwa saya tidak tahu apa-apa.

 

 

“Kita urip ing jaman nalika prekara-prekara sing ora prelu dadi kebutuhan.”

Kita hidup di zaman ketika hal-hal yang tidak perlu adalah satu-satunya kebutuhan kita.

 

 

“Kabeh kawruh nglarani.”

Semua pengetahuan itu menyakitkan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aku rumangsa nemokake rahasia urip – sampeyan mung ngrasa seneng nganti sampeyan wis biasa.”

Saya pikir saya telah menemukan rahasia kehidupan – Anda hanya berkeliaran sampai Anda terbiasa.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Wektu Yaiku Dolanan Sing Dimainake Kanthi Apik Dening Bocah-bocah
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Wektu Yaiku Dolanan Sing Dimainake Kanthi Apik Dening Bocah-bocah

 

“Keajaiban iku wiwitan kawicaksanan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Keajaiban adalah awal dari kebijaksanaan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kadhangkala wong seneng bodho amarga bodho, luwih apik tinimbang wong wicaksana amarga duwe kawicaksanan.”

Kadang-kadang orang suka orang bodoh karena kebodohan mereka, lebih baik daripada orang bijak karena kebijaksanaan mereka.

 

 

“Urip bakal tragis yen ora lucu.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Hidup akan tragis jika itu tidak lucu.

 

 

“Setengah saka sing katon cerdas nutup cangkeme ing wektu sing tepat.”

Setengah dari yang tampak pintar adalah menutup mulutmu di saat yang tepat.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Resiko kudu dijupuk amarga bebaya paling gedhe ing urip yaiku ora njupuk risiko.”

Risiko harus diambil karena bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil risiko apa pun.

 

 

“Kejujuran minangka bab kawicaksanan buku pisanan.”

Kejujuran adalah bab pertama dari kebijaksanaan buku.

 

 

“Yen kita ketemu karo wong pinter sing langka, kita kudu takon apa buku sing diwaca.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jika kita berjumpa dengan pria yang memiliki kecerdasan langka, kita harus bertanya padanya buku apa yang dia baca.

 

 

“Wektu yaiku dolanan sing dimainake kanthi apik dening bocah-bocah.”

Waktu adalah permainan yang dimainkan dengan indah oleh anak-anak.

 

 

“Wong sing wicaksana bakal nggawe luwih akeh kesempatan tinimbang sing ditemokake.”

Orang bijak akan membuat lebih banyak peluang daripada yang dia temukan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Anggep penderitaan iku hadiah. Ing njerone ana kurnia rahasia.”

Penderitaan adalah hadiah. Di dalamnya tersembunyi rahmat.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Sing Prasaja Biso Dadi Perkara Sing Paling Luar Biasa, Lan Mung Wong Sing Wicaksana Sing Bisa Nemoni
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Sing Prasaja Biso Dadi Perkara Sing Paling Luar Biasa, Lan Mung Wong Sing Wicaksana Sing Bisa Nemoni

“Jiwa dadi diwarnai nganggo warna pikiran.”

kata kata menyentuh hati Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jiwa menjadi diwarnai dengan warna pemikirannya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Intine dadi manungsa yaiku yen ora nggolek kesempurnaan.”

Inti dari menjadi manusia adalah bahwa seseorang tidak mencari kesempurnaan.

 

 

“Mung wong sing durung nate nggawe kesalahan sing durung nate tumindak.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Satu-satunya pria yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah pria yang tidak pernah melakukan apa pun.

 

 

“Aja ngurbanake awak kanthi akeh banget, amarga yen sampeyan ngurbanake akeh, ora ana sing diwenehake lan ora ana sing peduli karo sampeyan.”

Jangan mengorbankan dirimu terlalu banyak, karena jika kamu terlalu banyak berkorban tidak ada yang bisa kamu berikan dan tidak ada yang akan peduli padamu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kawicaksanan dudu produk sekolah, nanging usaha seumur hidup kanggo ngentuke kawicaksanaan.”

Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah tetapi dari upaya seumur hidup untuk mendapatkannya.

 

 

“Kaya yen sampeyan bisa nglampahi wektu tanpa ngelarani keabadian.”

Seolah kau bisa menghabiskan waktu tanpa melukai keabadian.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Percaya Marang Wong Sing Ngupayake Kayekten. Ragu-ragu Marang Wong Sing Nemu Kayekten
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Percaya Marang Wong Sing Ngupayake Kayekten. Ragu-ragu Marang Wong Sing Nemu Kayekten

 

“Wong sing sukses mesthi golek kesempatan kanggo mbantu wong liya. Wong sing gagal mesthi takon, Apa untunge kanggo awake dhewe aku.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Orang-orang sukses selalu mencari peluang untuk membantu orang lain. Orang-orang yang gagal selalu bertanya, Apa untungnya bagi saya?

 

 

“Kita kudu urip bebarengan minangka sedulur utawa mati bebarengan kaya wong bodho.”

Kita harus hidup bersama sebagai saudara atau binasa bersama sebagai orang bodoh.

 

 

“Wong sing ngerti sethithik biasane dadi tukang ngobrol gedhe, dene wong sing ngerti akeh sithik ngobrol.”

Orang yang tahu sedikit biasanya pembicara hebat, sedangkan pria yang tahu banyak bicara sedikit.

 

 

kata kata cinta bijakBahasa Jawa: “Ora apa sing sampeyan ucapake saka tutuk sampeyan sing nentokake urip sampeyan, nanging apa sing sampeyan bisikake marang awake dhewe sing duwe kekuwatan paling akeh!”

Bukan apa yang kamu katakan keluar dari mulutmu yang menentukan hidupmu, melainkan apa yang kamu bisikkan pada dirimu sendiri yang memiliki kekuatan paling besar!

 

 

“Butuh wektu sing luwih suwe supaya duwe jiwa enom.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi muda.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aku rumangsa kaya kewan, lan kewan ora ngerti dosa, ta?”

Aku merasa seperti binatang, dan binatang tidak tahu dosa, kan?

 

 

“Perjalanan yaiku apa sing ndadekake awake dewe bahagia, dudu tujuane.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Perjalanan adalah apa yang membawa kita kebahagiaan, bukan tujuan.

 

 

“Ngerteni kekuwatan wong liya ora nyuda kekuwatanmu.”

Mengenali kekuatan orang lain tidak mengurangi kekuatanmu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Uwong kang Wicaksana nggunakake mungsuh luwih akeh tinimbang wong bodho nggunakake kanca-kancane.”

Orang bijak lebih banyak menggunakan musuh daripada orang bodoh dari teman-temannya.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ora Apa Sing Sampeyan Ucapake Saka Tutuk Sampeyan Sing Nentokake Urip Sampeyan, Nanging Apa Sing Sampeyan Bisikake Marang Awake Dhewe Sing Duwe Kekuwatan Paling Akeh
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Ora Apa Sing Sampeyan Ucapake Saka Tutuk Sampeyan Sing Nentokake Urip Sampeyan, Nanging Apa Sing Sampeyan Bisikake Marang Awake Dhewe Sing Duwe Kekuwatan Paling Akeh

 

“Seni sing wicaksana yaiku ngerti apa sing ora dikepengini.”

Seni menjadi bijak adalah mengetahui apa yang harus diabaikan.

 

 

“Wong cerdas ngerti carane ngomong. Wong wicaksana ngerti kapan kudu meneng.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Orang pintar tahu bagaimana berbicara. Orang bijak tahu kapan harus diam.

 

 

“Ora ana wong miskin sing duwe ibu-ibu sing apikan.”

Tidak ada orang miskin yang memiliki ibu yang saleh.

 

 

“Wong bodho ora ngapura lan ora lali; wong sing naif ngapura lan lali; wong wicaksana ngapura nanging aja lali.”

Orang bodoh tidak memaafkan atau melupakan; yang naif memaafkan dan melupakan; orang bijak memaafkan tetapi jangan lupa.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Wong ora diarani wicaksana amarga ngomong lan ngomong maneh; nanging yen dheweke tentrem, urip tresna lan tanpa wedi, dheweke iku sing sejatine diarani wicaksana.”

Seorang pria tidak disebut bijak karena dia berbicara dan berbicara lagi; tetapi jika dia damai, penuh kasih dan tak kenal takut maka dia sebenarnya disebut bijaksana.

 

 

“Wektu ilang ora bakal ditemokake maneh.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan nyritakake kebenaran, sampeyan ora kudu ngeling-eling apa-apa.”

Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu mengingat apa pun.

 

 

“Yen ana wong sing tresna sampeyan, cara dheweke ngobrol babagan sampeyan beda. Sampeyan rumangsa aman lan nyaman.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ketika seseorang mencintaimu, cara mereka berbicara tentangmu berbeda. Anda merasa aman dan nyaman.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ora Ana Wong Sing Asring Salah, Tinimbang Wong Sing Ora Ngaku Salah
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Ora Ana Wong Sing Asring Salah, Tinimbang Wong Sing Ora Ngaku Salah

 

“Kasunyatan jarang murni lan ora tau gampang.”

Kebenaran jarang murni dan tidak pernah sederhana.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aja ujar bener marang wong sing ora pantes.”

Jangan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang yang tidak layak untuk itu.

 

 

“Kasunyatane bakal mbebasake sampeyan, nanging awale bakal ngganggu sampeyan.”

Kebenaran akan membebaskanmu, tapi pertama-tama itu akan membuatmu kesal.

 

 

“Aku ora ayu. Aku ora ayu. Nanging Aku sumunar kaya srengenge.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Saya tidak cantik. Saya tidak cantik. Saya bersinar seperti matahari.

 

 

“Fakta ora mandheg amarga ora digatekake.”

Fakta tidak berhenti karena diabaikan.

 

 

“wanita iku gila lan wong lanang iku bodho. Alesan utama wanita iku edan yaiku wong lanang bodho.”

Inilah yang harus Anda ketahui tentang pria dan wanita: wanita gila, pria bodoh. Dan alasan utama wanita gila adalah bahwa pria itu bodoh.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Perkoro ora mesthi bener amarga ana wong sing mati amargo perkoro iku.”

Suatu hal belum tentu BENAR karena seorang pria mati untuk itu.

 

 

“Manungsa iku dadi awake dhewe nalika wong kandha ing awake dhewe. Wenehi topeng, lan dheweke bakal ngandhani kebenaran.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Manusia adalah dirinya sendiri ketika dia berbicara dalam dirinya sendiri. Beri dia topeng, dan dia akan mengatakan yang sebenarnya.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ora Ana Sing Kedadeyan Kaya Sing Dibayangake
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Ora Ana Sing Kedadeyan Kaya Sing Dibayangake

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Wong-wong kadhang kesandhung babakan kebeneran, nanging umume wong lunga lan cepet-cepet kaya ora ana sing kedadeyan.”

Pria kadang-kadang tersandung kebenaran, tetapi kebanyakan dari mereka mengangkat diri dan bergegas seolah-olah tidak ada yang terjadi.

 

 

“Kasunyatane ora owah miturut kemampuan kita nggo memahami.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kebenaran tidak berubah sesuai dengan kemampuan kita untuk mencernanya.

 

 

“Ngomongake sing bener, utawa bakal ana sing ngandhani sampeyan babakan kebenaran.”

Katakan yang sebenarnya, atau seseorang akan mengatakannya untukmu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Prekara sing sampeyan lakoni dhewe bakal ilang nalika sampeyan ninggalake, nanging perkara sing ditindakake kanggo wong liya tetep dadi warisan sampeyan.”

Hal-hal yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri hilang ketika kamu pergi, tetapi hal-hal yang kamu lakukan untuk orang lain tetap menjadi warisanmu.

 

 

“Cara paling apik kanggo mangerteni yen sampeyan bisa dipercaya wong liya yaiku percaya marang wong liya.”

Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda bisa mempercayai seseorang adalah dengan memercayai mereka.

 

 

“Seni iku apus-apus sing marake awake dhewe nyadari kasunyatan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Seni adalah kebohongan yang memungkinkan kita untuk menyadari kebenaran.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ora Ana Sing Bisa Nggawe Sampeyan Rumangsa Luwih Cilik Tanpa Idin Sampeyan
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Ora Ana Sing Bisa Nggawe Sampeyan Rumangsa Luwih Cilik Tanpa Idin Sampeyan

 

“Aku luwih seneng diparing kebenaran Tinimbang katresnan, saka dhuwit lan saka kemasyhuran.”

Daripada cinta, dari uang, dari ketenaran, beri aku kebenaran.

 

 

“Saya akeh aku ndeleng, saya sithik sing aku ngerti.”

Semakin banyak aku melihat, semakin sedikit aku tahu pasti.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Ora ana fakta, mung interpretasi.”

Tidak ada fakta, hanya interpretasi.

 

 

“Sampeyan mung kudu nulis ukara sing paling Benar.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Yang harus Anda lakukan adalah menulis satu kalimat yang BENAR. Tuliskan kalimat yang paling benar yang Anda tahu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan pengin nyritakake kasunyatane marang wong, gawe dheweke ngguyu, yen ora dheweke bakal mateni sampeyan.”

Jika kamu ingin mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang, buat mereka tertawa, kalau tidak mereka akan membunuhmu.

 

 

“Yen sampeyan ora ngandhani kasunyatane marang awake dhewe, sampeyan ora bisa ngomong kasunyatane marang wong liya.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang dirimu, kamu tidak bisa mengatakannya tentang orang lain.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Mung Sawise Sampeyan Metu Saka Zona Panglipur, Sampeyan Mulai Berubah Lan Tumbuh
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Mung Sawise Sampeyan Metu Saka Zona Panglipur, Sampeyan Mulai Berubah Lan Tumbuh

 

“Lakoke Apa sing bener, dudu sing gampang utawa sing populer.”

Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Bebener sing dicritakake kanthi niat sing ora becik ngalahake kabeh goroh sing bisa ditemokake.”

Sebuah kebenaran yang diceritakan dengan niat buruk Mengalahkan semua kebohongan yang bisa kamu temukan.

 

 

“Ora ana wong sing asring salah, tinimbang wong sing ora ngaku salah.”

Tidak ada orang yang lebih sering salah, daripada mereka yang tidak mau mengakui bahwa mereka salah.

 

 

“Mikirake perkara ora marake dadi bener. Minginake perkara ora marake dadi nyata.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Memikirkan sesuatu tidak menjadikannya benar. Menginginkan sesuatu tidak membuatnya nyata.

 

 

“Luwih becik kejujuran sing kejam tinimbang khayalan sing kepenak.”

Lebih baik kebenaran kejam daripada khayalan yang nyaman.

 

 

“Umume wong luwih seneng mbantah kebeneran sing angel tinimbang ngatasi.”

Kebanyakan pria lebih suka menyangkal kebenaran yang sulit daripada menghadapinya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kabeh sing kita rungoake iku sawijining pendapat, dudu kasunyatan. Kabeh sing dideleng yaiku perspektif, dudu kabeneran.”

Semua yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Luwih Becik Meneng Kanthi Resiko Dianggep Dadi Bodho, Tinimbang Ngomong Lan Marakke Wong Liya Tambah Ragu.
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Luwih Becik Meneng Kanthi Resiko Dianggep Dadi Bodho, Tinimbang Ngomong Lan Marakke Wong Liya Tambah Ragu.

 

“Kadhangkala butuh banget tibha supaya ngerti sejatine ajeke sampeyan”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Terkadang butuh kejatuhan yang bagus untuk benar-benar tahu di mana kau berdiri

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Luwih becik ora menehi alesan tinimbang nawarke sing ala.”

Lebih baik tidak menawarkan alasan daripada yang buruk.

 

 

“Yen sampeyan lagi katon sedih, gatekna ing jeroning atimu, lan sampeyan bakal weruh manawa sampeyan sejatine nangis apa sing dadi karepmu.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ketika kamu bersedih lihatlah lagi dalam hatimu, dan kamu akan melihat bahwa sebenarnya kamu menangisi apa yang telah menjadi kesenanganmu.

 

 

“Wong asring ngaku keluwen kayekten, nanging arang banget seneng karo rasane nalika disajekne.”

Orang-orang sering mengaku lapar akan kebenaran, tetapi jarang menyukai rasanya ketika disajikan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Akeh prekara sing diomongake ora penting, lan akeh prekara sing ora bisa dicritakake.”

Banyak hal yang dikatakan tidak penting, dan banyak hal yang tidak bisa dikatakan.

 

 

“Wong lanang bisa dadi luwih kuat, nanging wanita sing bisa urip.”

Pria mungkin lebih kuat, tetapi wanitalah yang bertahan.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Lakoke Apa Sing Bener, Dudu Sing Gampang Utawa Sing Populer
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Lakoke Apa Sing Bener, Dudu Sing Gampang Utawa Sing Populer

 

“Mung amarga sampeyan ora ngerti, ora ateges ora bener.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Hanya karena kamu tidak mengerti itu tidak berarti itu tidak benar.

 

 

“Kadhangkala kabeh bisa ditindakake yen kita pengin dadi ala.”

Kadang-kadang segalanya menjadi mungkin jika kita menginginkannya cukup buruk.

 

 

“Ana rong cara dadi wong bodho. Pisanan yaiku percaya apa sing ora bener; sing liyane gelem nolak apa sing bener.”

Ada dua cara untuk dibodohi. Pertama adalah percaya apa yang tidak benar; yang lain adalah menolak untuk percaya apa yang benar.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kanggoku, luwih ngerti alam semesta tinimbang urip kanthi khayal sanadyan kepenak.”

Bagi saya, jauh lebih baik untuk memahami Alam Semesta daripada benar-benar bertahan dalam khayalan, betapapun memuaskan dan meyakinkan.

 

 

“Ora ana sing kedadeyan kaya sing dibayangake.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Tidak ada yang terjadi seperti yang kau bayangkan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Apa wae sing marem ing jiwa iku sejatine bener.”

Apa pun yang memuaskan jiwa adalah kebenaran.

 

 

“Beda antarane fakta lan kasunyatan ing jagad yaiku Fakta isa gawe kasunyatan ora katon.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ada dunia perbedaan antara kebenaran dan fakta. Fakta bisa mengaburkan kebenaran.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Kita Kudu Gelem Ngeculake Urip Sing Wis Direncanakake Supaya Kita Duwe Urip Sing Nunggu Kita
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Kita Kudu Gelem Ngeculake Urip Sing Wis Direncanakake Supaya Kita Duwe Urip Sing Nunggu Kita

 

“Kasunyatan ora bakal ngrusak tujuan sing adil.”

Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Fiksi mbukak kasunyatan yen kasunyatane ora cetha.”

Fiksi mengungkapkan kebenaran bahwa kenyataan mengaburkan.

 

“Salah ora mandheg salah amarga mayoritas nuduhake.”

Salah tidak berhenti salah karena mayoritas berbagi di dalamnya.

 

 

“Kekarepan sing paling umum yaiku ora dadi awakmu dhewe.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Bentuk keputusasaan yang paling umum adalah tidak menjadi dirimu.

 

 

“Telung prekara sing ora bisa didhelikake: Bulan, Srengenge lan Kaleresan.”

Tiga hal yang tidak bisa disembunyikan lama: Bulan, Matahari dan Kebenaran.

 

 

“Yen dalane gampang, kemungkinan sampeyan kesasar.”

Jika jalannya mudah, kemungkinan kamu salah jalan.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Ketimbang Kuwatir Karo Apa Sing Ora Bisa Dikendhaleni, Ngalihake Energi Menyang Apa Sing Bisa Digawe
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Ketimbang Kuwatir Karo Apa Sing Ora Bisa Dikendhaleni, Ngalihake Energi Menyang Apa Sing Bisa Digawe

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Intine dadi manungsa yaiku yen ora nggolek kesempurnaan.”

Inti dari menjadi manusia adalah bahwa seseorang tidak mencari kesempurnaan.

 

 

“Ana luwih akeh kaendahan ing kasunyatan, sanajan iku kaendahan sing nggegirisi.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ada lebih banyak keindahan dalam kebenaran, bahkan jika itu adalah keindahan yang mengerikan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen kabeneran diganti dening bisu, bisu iku ngapusi.”

Ketika kebenaran digantikan oleh keheningan, keheningan adalah kebohongan.

 

 

“Sampeyan ora ngerti sejatine sampeyan nganti kayekten utawa kepalsuan dadi masalah urip lan pati kanggo sampeyan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kamu tidak pernah tahu seberapa besar kamu benar-benar percaya sesuatu sampai kebenaran atau kepalsuannya menjadi masalah hidup dan mati bagimu.

 

 

“Kabeh dadi gampang banget nalika dipasang kanthi goroh.”

Segalanya menjadi begitu mudah ketika mereka disatukan dengan kebohongan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Percaya marang wong sing ngupaya kayekten. Ragu-ragu marang wong sing nemu kayekten.”

Percayalah kepada mereka yang mencari kebenaran. Meragukan mereka yang menemukannya.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Kepinginan Supaya Iso Disenengi Bisa Ngalangi Saka Bebener
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Kepinginan Supaya Iso Disenengi Bisa Ngalangi Saka Bebener

 

“Kasunyatane ora tansah mbebasake sampeyan; wong luwih percaya yen ana goroh apik lan nyenengake

Kebenaran tidak selalu membebaskan Anda; orang lebih suka percaya bahwa kebohongan yang lebih cantik dan rapi

 

 

“Kepinginan supaya iso disenengi bisa ngalangi saka bebener.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Ingin disukai bisa menghalangi kebenaran.

 

 

“Tipu paling apik mesthi dicampur karo bebener.”

Kebohongan terbaik selalu dicampur dengan kebenaran.

 

 

“carane nyarangke jala sing ditenun … nalika pisanan nindakake cidra.”

Oh, betapa kusut jaring yang kitaanyam … ketika pertama kali kita berlatih menipu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Urip sejati kita yaiku nalika kita ngimpi.”

Kehidupan sejati kita adalah ketika kita berada dalam mimpi terjaga.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Kawruh Ngomong, Nanging Kawicaksanan Ngrungokak
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Kawruh Ngomong, Nanging Kawicaksanan Ngrungokake

 

“Ora ana sing bakal nggawe wong luwih sengit marang sampeyan, lan tresna karo sampeyan luwih akeh, tinimbang nyritakake kasunyatan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Tidak ada yang akan membuat orang lebih membencimu, dan lebih mencintaimu, daripada mengatakan yang sebenarnya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Nggoleki kasunyatan bedha karo golek apa sing dikarepake.”

Mencari apa yang BENAR bukanlah mencari apa yang diinginkan.

 

 

“Sampeyan ora ngandel perkara amarga nggawe urip sampeyan luwih apik, sampeyan percaya amarga pancen bener.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Anda tidak percaya hal-hal karena mereka membuat hidup Anda lebih baik, Anda memercayainya karena itu benar.

 

 

“Sapa wae sing bisa nggawe awake dadi Presiden kudune dilarang nindakake pakaryan kasebut.”

Siapa pun yang mampu membuat diri mereka menjadi Presiden seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan itu.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Kasunyatan Ora Tansah Mbebasake Sampeyan; Wong Luwih Percaya Yen Ana Goroh Apik Lan Nyenengake
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Kasunyatan Ora Tansah Mbebasake Sampeyan; Wong Luwih Percaya Yen Ana Goroh Apik Lan Nyenengake

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Percaya marang tumindak saka wani biasa, kanthi wani nyengkuyung wong siji kanggo mbela wong liya.”

Kami percaya pada tindakan keberanian biasa, pada keberanian yang mendorong satu orang untuk membela orang lain.

 

 

“Aja mikir utawa ngadili, rungokna wae.”

Jangan berpikir atau menilai, dengarkan saja.

 

 

“Ing sawijining dina, yen sampeyan mikir babagan taun-taun perjuangan, bakal ngejutake sampeyan minangka sing paling nyenengake.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Suatu hari, kalau dipikir-pikir, tahun-tahun perjuangan akan mengejutkanmu sebagai yang paling indah.

 

 

Aja wedi marang kewedenanmu. Wedi iku ana ora gawe sampeyan ajrih. Wedi ana kanggo menehi pitutur marang sampeyan yen ana barang sing berharga.”

Jangan takut dengan ketakutanmu. Mereka tidak ada di sana untuk membuatmu takut. Mereka ada di sana untuk memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang berharga.

 

 

“Ketimbang kuwatir karo apa sing ora bisa dikendhaleni, ngalihake energi menyang apa sing bisa digawe.”

Alih-alih mengkhawatirkan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, alihkan energi Anda ke apa yang bisa Anda ciptakan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Mung sawise sampeyan metu saka zona panglipur, sampeyan mulai berubah lan tumbuh.”

Hanya setelah Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda, Anda mulai berubah, tumbuh, dan bertransformasi.

 

 

“Yen sampeyan kepingin seneng, aja tetep ing jaman kepungkur, aja kuwatir babagan mbesuke, fokus urip kanthi saiki.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jika Anda ingin bahagia, jangan diam di masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan, fokuslah untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Gantio Luka Sampeyan Dadi Kawicaksanan
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Gantio Luka Sampeyan Dadi Kawicaksanan

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Ngormati perasaan wong liya. Rumangsane sampeyan ora ateges apa-apa, nanging bisa tegese kabeh kanggo wong liya.”

Hargai perasaan orang lain. Itu mungkin tidak ada artinya bagi Anda, tetapi itu bisa berarti segalanya bagi mereka.

 

 

“Tanggung tanggung jawab kanggo rasa seneng awake dhewe, aja nganti nyelehake ing tangan wong liya.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri, jangan pernah menaruhnya di tangan orang lain.

 

 

“Dadi alesan wong mesem. Dadi alesan wong ngrasa tresna lan percaya marang kabecikan wong liya.”

Jadi alasan seseorang tersenyum. Jadilah alasan seseorang merasa dicintai dan meyakini kebaikan orang lain.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Tampa awake dhewe, tresna awake dhewe lan terus maju. Yen sampeyan pengin mabur, sampeyan kudu ngeculake apa sing mbebani sampeyan.”

Terima dirimu, cintai dirimu sendiri, dan teruslah maju. Jika Anda ingin terbang, Anda harus melepaskan apa yang memberatkan Anda.

 

 

“Lokokne apa sing bener, dudu sing gampang utawa sing populer.”

Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer.

 

 

“Jaman kepungkur minangka papan referensi, dudu papan kanggo nginep; jaman biyen dadi papan sinau, dudu papan urip.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Masa lalu adalah tempat referensi, bukan tempat tinggal; masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat hidup.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Butuh Wektu Sing Luwih Suwe Supaya Duwe Jiwa Enom
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Butuh Wektu Sing Luwih Suwe Supaya Duwe Jiwa Enom

 

“Tututi atimu, rungokna swarane, aja mikirake apa sing dikira wong liya.”

Ikuti hatimu, dengarkan suara hatimu, berhentilah memikirkan apa yang orang lain pikirkan.

 

 

“Urip dadi luwih gampang lan luwih apik nalika kita bisa ndeleng apike wong liya.”

Hidup menjadi lebih mudah dan lebih indah ketika kita bisa melihat hal baik pada orang lain.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Goleki apa sing dadi kapinginan atimu. Dudu sing ana ing mripat.”

Kejarlah apa yang menarik hatimu, bukan apa yang menangkap matamu.

 

 

“Aja mbuang wektu kanggo nesu, kuwatir, lan dendam. Urip cendhak banget nalika dinggo ora seneng.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jangan buang waktu Anda dalam kemarahan, penyesalan, kekhawatiran, dan dendam. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Beda Antarane Fakta Lan Kasunyatan Ing Jagad Yaiku Fakta Isa Gawe Kasunyatan Ora Katon
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Beda Antarane Fakta Lan Kasunyatan Ing Jagad Yaiku Fakta Isa Gawe Kasunyatan Ora Katon

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Urip babagan nrima tantangan ing dalan, milih terus maju, lan seneng lelungan.”

Hidup adalah tentang menerima tantangan di sepanjang jalan, memilih untuk terus bergerak maju, dan menikmati perjalanan.

 

 

“Ora ana penyesalan sing bisa ngganti jaman biyen, lan ora ana rasa kuwatir sing bisa ngganti masa depan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah masa lalu, dan tidak ada jumlah kecemasan yang bisa mengubah masa depan.

 

 

“Percaya karo awakmu dhewe. Sampeyan luwih cerdas tinimbang sing sampeyan ngerteni, luwih kepinteran saka sing sampeyan ngerteni, lan luwih trampil tinimbang sing sampeyan bayangake.”

Teruslah Berlangsung Masa-masa tersulit Anda sering kali mengarah pada momen terbesar dalam hidup Anda. Teruskan. Situasi sulit membangun orang kuat pada akhirnya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Sukses ora kepiye sampeyan dhuwure, nanging carane sampeyan nggawe prabédan positif ing jagad iki.”

Sukses bukanlah seberapa tinggi Anda telah mendaki, tetapi bagaimana Anda membuat perbedaan positif kepada dunia.

 

 

“Sampeyan ora nate ngganti urip nganti sampeyan metu saka zona kenyamanan; pangowahan diwiwiti ing pungkasan zona nyaman sampeyan.”

Kamu tidak pernah mengubah hidupmu sampai kamu keluar dari zona nyamanmu; perubahan dimulai pada akhir zona nyaman Anda.

 

 

“Aja wedi gagal, nanging wedi ora nyoba!”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jangan takut gagal, tapi takut tidak mencoba.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Bebener Sing Dicritakake Kanthi Niat Sing Ora Becik Ngalahake Kabeh Goroh Sing Bisa Ditemokake
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Bebener Sing Dicritakake Kanthi Niat Sing Ora Becik Ngalahake Kabeh Goroh Sing Bisa Ditemokake

 

“Tambani wong liya kanthi sopan lan becik. Ora amarga sing wong iku apik, nanging amarga sampeyan.”

Perlakukan semua orang dengan kesopanan dan kebaikan, bukan karena mereka baik, tetapi karena kamu.

 

 

“Berani mbela apa sing sampeyan percaya sanajan sampeyan dhewe.”

Beranilah membela apa yang kamu yakini meskipun kamu berdiri sendiri.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Tansah golek kesempatan kanggo nggawe wong liya mesem, lan nawakake tumindak kebecikan kanthi acak ing urip saben dinane.”

Selalu temukan peluang untuk membuat seseorang tersenyum, dan menawarkan tindakan kebaikan secara acak dalam kehidupan sehari-hari.

 

 

“Miwiti saben dina kanthi pikirane positif lan ati sing ngucapke matur nuwun.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Mulailah setiap hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Wong sing paling seneng ing jagad iki yaiku wong sing peduli karo apa sing dipikirake karo wong liya.”

Orang-orang yang paling tidak bahagia di dunia ini, adalah mereka yang paling peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain.

 

 

“Sampeyan ora bisa ngontrol prilaku wong liya, nanging sampeyan bisa milih cara nanggepi.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Anda tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda meresponsnya.

 

 

“Kanggo nyinarake cahya sing cerah, sampeyan kudu dadi sing sebenere.”

Untuk menyinari cahaya terangmu adalah menjadi dirimu yang sebenarnya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aja ilang pangarep-arep. Angin ribut nggawe wong kuwat lan ora bakal terus selawase.”

Jangan pernah kehilangan harapan. Badai membuat orang lebih kuat dan tidak pernah bertahan selamanya.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Anggep Penderitaan Iku Hadiah. Ing Njerone Ana Kurnia Rahasia
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Anggep Penderitaan Iku Hadiah. Ing Njerone Ana Kurnia Rahasia

 

“Kadhangkala, sampeyan kudu kelangan kabeh sing diduweni kanggo ngerteni sapa sejatine sampeyan.”

Terkadang kamu harus kehilangan semua yang kamu miliki untuk mencari tahu siapa dirimu yang sebenarnya.

 

 

“Syukur kanggo kabeh sing kedadeyan ing urip sampeyan; iku kabeh pengalaman.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Bersyukurlah atas segala yang terjadi dalam hidup Anda; itu semua pengalaman.

 

 

“Sampeyan ora sugih nganti sampeyan duwe ati sing sugih.”

Kamu tidak kaya sampai kamu memiliki hati yang kaya.

 

 

“Wektu ora ngobati rasa nyeri emosi, sampeyan kudu sinau carane ngeculake.”

Waktu tidak menyembuhkan rasa sakit emosional, Anda perlu belajar bagaimana melepaskannya.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aja mbandhingake awakmu karo wong liya, mung pilih dadi bahagia lan terus urip.”

Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, pilih saja bahagia dan jalani hidupmu sendiri.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Aku Rumangsa Kaya Kewan, Lan Kewan Ora Ngerti Dosa, Ta
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Aku Rumangsa Kaya Kewan, Lan Kewan Ora Ngerti Dosa, Ta

 

“Aja ngilangi rasa seneng. Aja ngenteni seneng ing mbesuk. Wektu paling apik kanggo seneng mesthi saiki.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jangan sisihkan kebahagiaanmu. Jangan menunggu untuk bahagia di masa depan. Waktu terbaik untuk bahagia selalu sekarang.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Ayo tingkatake awake dhewe supaya sibuk banget lan ora duwe wektu kanggo ngritik wong liya.”

Biarkan peningkatan dirimu membuatmu begitu sibuk sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain.

 

 

“Ngewangi wong liya tanpa alesan lan menehi tanpa ngarep-arep bisa nampa apa-apa.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Bantu orang lain tanpa alasan dan berikan tanpa harapan menerima imbalan apa pun.

 

 

“Prekara gedhe sing bakal ditindakake kanggo wong sing ora mandheg percaya yaiku nyoba, sinau, lan matur nuwun.”

Hal-hal besar terjadi pada mereka yang tidak berhenti percaya, berusaha, belajar, dan bersyukur.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Pracaya karo potensial tanpa watesan. Watesan iku mung watesane sampean dhewe.”

Percayalah pada potensimu yang tak terbatas. Satu-satunya batasan Anda adalah batasan yang Anda tetapkan sendiri.

 

 

“Iki urip sampeyan; sampeyan ora butuh ijin wong kanggo urip sing dikepengini. Bakal wani urip saka atimu.”

Ini hidupmu; Anda tidak perlu izin seseorang untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Beranilah hidup dari hatimu.

Kata Kata Bijak Bahasa Jawa - Aja Mbuwang Wektu Kanthi Menehi Panjelasan Wong Mung Arep Krungu Sing Pingin Dirungoake
Kata Kata Bijak Bahasa Jawa – Aja Mbuwang Wektu Kanthi Menehi Panjelasan Wong Mung Arep Krungu Sing Pingin Dirungoake

 

“Kasenangan gumantung karo pola pikir lan sikap sampeyan.”

kata kata tentang kehidupan Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kebahagiaan tergantung pada pola pikir dan sikapmu.

 

 

“Wani lan nanggung risiko: Sampeyan kudu yakin ing awake dhewe. Dadi wani lan nanggung risiko. Sampeyan ora kudu duwe kabeh supaya iso maju.”

Beranilah dan Ambil Risiko: Anda harus memiliki keyakinan pada diri sendiri. Berani dan ambil risiko. Anda tidak harus memiliki semuanya untuk bergerak maju.

 

 

“Yen sampeyan bener-bener percaya, ngadek banjur usahake kanggo iku.”

Jika Anda sangat percaya pada sesuatu, berdiri dan berjuang untuk itu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan nindakake kanthi bener, sampeyan bakal nemu rasa tentrem lan tenang digandhengake. Nindakake maneh lan maneh.”

Ketika Anda melakukan hal yang benar, Anda mendapatkan perasaan damai dan tenang yang terkait dengannya. Lakukan lagi dan lagi.

 

 

“Lakoni Apa sing sampeyan tresnani, tresna apa sing sampeyan lakoni, lan kanthi sepenuh sepenuh atimu.

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Lakukan apa yang Anda sukai, cintai apa yang Anda lakukan, dan dengan sepenuh hati berikan diri Anda untuk itu.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan ngerti manawa sampeyan duwe masa depan sing cerah, ngeculake wektu kepungkur minangka pilihan sing paling apik sing bakal sampeyan lakoni.”

Begitu kamu menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan masa depan yang cerah, melepaskan masa lalu kelammu adalah pilihan terbaik yang akan kamu buat.

 

 

“Elinga wong sing mbantu sampeyan ing dalan, lan aja lali mbantu wong liya.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Selalu ingat orang-orang yang telah membantumu di sepanjang jalan, dan jangan lupa untuk mengangkat seseorang.

 

 

“Kadewasan yaiku nalika mandheg sambat lan nggawe alesan, lan mula nggawe pangowahan.”

Kedewasaan adalah ketika kamu berhenti mengeluh dan membuat alasan, dan mulai membuat perubahan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen dadi angel, gawa sikil siji ing ngarep liyane lan terus mlaku. Aja nyerah “

Ketika keadaan menjadi sulit, letakkan satu kaki di depan yang lain dan terus berjalan. Jangan menyerah.

 

 

“Fokusake kekuwatan sampeyan, dudu kelemahane. Fokus karo karakter sampeyan, dudu reputasi sampeyan. Fokus marang berkah sampeyan, dudu kasusahan sampeyan.”

Fokus pada kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Fokus pada karakter Anda, bukan reputasi Anda. Fokuslah pada berkah Anda, bukan kemalangan Anda.

 

 

“Wong kuwat duwe ajining diri kanggo awake dhewe lan kesadaran marang awake dhewe; dheweke ora butuh persetujuan wong liya.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Orang yang kuat memiliki rasa harga diri dan kesadaran diri yang kuat; mereka tidak perlu persetujuan orang lain.

 

 

“Aku percaya ana liyane dunya sing ngenteni kita. Donya sing luwih apik. Lan aku bakal ngenteni sampeyan ing kana.”

Aku percaya ada dunia lain yang menunggu kita. Dunia yang lebih baik. Dan aku akan menunggumu di sana.

 

 

“Akehke eseme sampeyan. Mesem bisa nggawe sampeyan lan wong liya seneng.”

Tersenyumlah lebih banyak. Tersenyum dapat membuat Anda dan orang lain bahagia.

 

 

kata kata yang menyentuh hati Bahasa Jawa: “Aja mandheg bermimpi, aja mandheg percaya, aja mandheg usaha, aja mandheg sinau.”

Jangan pernah berhenti bermimpi, tidak pernah berhenti percaya, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti berusaha, dan tidak pernah berhenti belajar.

 

 

“Yen sampeyan duwe tujuan sing kuat ing urip, sampeyan ora perlu diwanti-wanti. Gairah sampeyan bakal nggawa sampeyan ing kana.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jika kamu memiliki tujuan yang kuat dalam hidup, kamu tidak perlu didorong. Gairah Anda akan mengantar Anda ke sana.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Eseman isa gawe sampeyan ing trek sing bener. Eseman sing nggawe jagad iki papan sing apik. Yen kelangan eseman, sampeyan bakal kelangan dalan sing apik.”

Senyum menempatkan Anda di jalur yang benar. Senyum membuat dunia menjadi tempat yang indah. Ketika Anda kehilangan senyum, Anda kehilangan arah dalam kekacauan hidup.

 

 

“Kaluhuran dudu bisnis. keluhuran ora ngarep-arep ganjaran lan uga ora bisa nuntut kahanan.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kebaikan bukanlah bisnis. Kebaikan yang BENAR tidak mengharapkan imbalan apa pun dan tidak boleh bertindak dengan persyaratan.

 

 

“Wong sing paling kuat nemokake wani lan ngrewangi wong liya, sanajan lagi ngalami badai dhewe.”

Orang-orang terkuat menemukan keberanian dan kepedulian untuk membantu orang lain, bahkan jika mereka sedang mengalami badai sendiri.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Wani yaiku rasa wedi, ora ngilangi rasa wedi, lan tumindak kanthi ngadepi rasa wedi.”

Keberanian adalah perasaan takut, tidak menghilangkan rasa takut, dan mengambil tindakan dalam menghadapi rasa takut.

 

 

“Ati-ati atimu nalika sampeyan dhewean lan tembung sampeyan nalika sesarengan.”

Jaga baik-baik pikiranmu saat sendirian dan perkataanmu saat ditemani.

 

 

“Sampeyan ora bisa ngganti sapa wae, nanging sampeyan bisa dadi sebab amarga wong liya berubah.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Kamu tidak bisa mengubah siapa pun, tetapi kamu bisa menjadi alasan seseorang berubah.

 

 

“Cara paling mesti kanggo nggawe impen sampeyan dadi nyata yaiku dilakoni.”

Cara paling pasti untuk membuat impianmu menjadi BENAR adalah dengan menjalaninya.

 

 

“Syukur iku ora ateges kabeh wis apik. Iku mung tegese sampeyan bisa nampa minangka hadiah.”

Bersyukur bukan berarti semuanya baik. Itu hanya berarti bahwa Anda dapat menerimanya sebagai hadiah.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Kanggo duwe apa sing durung nate sampeyan duweni, sampeyan kudu nindakake apa sing durung nate dilakoni.”

Untuk memiliki apa yang belum pernah Anda miliki, Anda harus melakukan apa yang belum pernah Anda lakukan.

 

 

“Saben-saben ana kedadeyan sing ala, tenang, ambegan banjur ganti fokus marang sing positif.”

kata kata motivasi sukses Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, tetap tenang, ambil napas dalam-dalam dan ubah fokus ke sesuatu yang positif.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Aja mikir babagan nggawe urip luwih apik kanggo wong liya sing ora cocog karo sampeyan, luwih fokus kanggo nggawe urip sing paling apik, kanggo awake dhewe lan sing tresna marang sampeyan.”

Jangan berpikir untuk membuat hidup lebih baik untuk orang lain yang bahkan tidak pantas untukmu, lebih baik fokus untuk menjadikan hidupmu yang terbaik, untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang mencintaimu.

 

 

“Wani tresna marang awake dhewe kaya sampeyan iku pelangi sing duwe emas ing ujunge.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Berani mencintai dirimu sendiri seolah-olah kamu pelangi dengan emas di kedua ujungnya.

 

 

“Sampeyan ora dadi korban ing jagad iki, nanging dadi juragan takdir dhewe. Pilihan lan keputusan sampeyan sing nemtokake takdir sampeyan.”

Kamu bukan korban dunia, tapi lebih sebagai tuan atas takdirmu sendiri. Adalah pilihan dan keputusan Anda yang menentukan nasib Anda.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan ora gagal saben-saben, iku tandha manawa sampeyan durung nglakoni sesuatu sing inovatif.”

Jika kamu tidak gagal setiap saat, itu pertanda kamu tidak melakukan sesuatu yang sangat inovatif.

 

 

“Pemimpin sing gedhe nggawe luwih akeh pimpinan, dudu para pengikut.”

Pemimpin besar menciptakan lebih banyak pemimpin, bukan pengikut.

 

 

“Yen sampeyan ora nyerah saka perkara sing sampeyan percaya tenan, sampeyan bakal nemokake cara.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Jika Anda tidak menyerah pada sesuatu yang benar-benar Anda yakini, Anda akan menemukan cara.

 

 

“Dadi dampak positif tumrap urip wong liya.”

Jadilah dampak positif pada kehidupan orang lain.

 

 

“Iki wektu kanggo miwiti urip sing sampeyan mbayangake.”

Sudah waktunya untuk mulai menjalani kehidupan yang Anda bayangkan.

 

 

Kata kata bijak Bahasa Jawa: “Integritas nindakake perkara sing bener nalika ora ana sing nonton, lan nglakoni kaya sing diomongke sampeyan bakal ditindakake.”

Integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang menonton, dan melakukan seperti yang Anda katakan akan Anda lakukan.

 

 

“Disiplinake Pikiran Sampeyan kanggo Pikir sing Positif: Disiplinake pikiran supaya niteni sing apik ing saben kahanan lan ndeleng sisih paling apik ing saben peristiwa.”

Kata kata bijak Bahasa Jawa di atas memiliki arti: Disiplinkan Pikiran Anda untuk Berpikir Positif: Disiplinkan pikiran Anda untuk melihat yang baik dalam setiap situasi dan melihat sisi terbaik dari setiap peristiwa.

 

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: