123+ Kata Bijak Bahasa Jawa Yang Penuh Motivasi dan Filosofi
Kata bijak Bahasa Jawa: "Nindakake siji perkara saben dina sing wedi sampeyan."

123+ Kata Bijak Bahasa Jawa Yang Penuh Motivasi dan Filosofi

kata kata motivasi sukses

Kata bijak Bahasa Jawa – Dalam artikel kali ini kami telah menyiapkan kumpulan kata bijak Bahasa Jawa untuk anda. Semoga bisa membantu anda menambah semangat dan menginspirasi hari anda. Selain dalam Bahasa Jawa, kami juga menyertakan artinya untuk anda yang belum faham Bahasa Jawa.

Kata Bijak Bahasa Jawa Inspiratif

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 30
Kata bijak Bahasa Jawa: “Tumindak kabecikan kanthi acak, ora peduli ukurane, Kabechikan chilik bisa nyebabake pengaruh gedhe marang wong liya.”

Kata bijak Bahasa Jawa: “Sampeyan mung urip sapisan nanging yen sampeyan tumindak kanthi bener sapisan kui wis cukup.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Anda hanya hidup sekali tetapi jika Anda melakukannya dengan benar sekali sudah cukup.

 

“Kanthi telung tembung, aku bisa ngringkes kabeh sing aku sinau babagan urip: kudu terus maju.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Dengan tiga kata, saya bisa meringkas semua yang saya pelajari tentang kehidupan: terus berjalan.

 

“Edan kui nindakake perkara sing padha, bola-bali, nanging ngarepake asil sing beda.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Gila itu melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Luwih becik disengiti karo sapa wae tinimbang dikasihi tapi ora dadi awake dhewe.” Kalimat ini bermakna: Lebih baik dibenci apa adanya dirimu daripada dicintai karena bukan dirimu.

 

“Ora ana gunane kanggo mikir babagan impen lan lali urip.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Tidak ada gunanya memikirkan mimpi dan lupa hidup.

 

“Mung ana rong cara kanggo nglakoni urip sampeyan. Urip kaya ora ana mukjijat lan urip kaya-kaya kabeh kui mujijat. ” Makna dari kalimat tersebut adalah: Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Seseorang seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lain seolah-olah semuanya adalah keajaiban.

 

“Aku mungkin ora lunga menyang papan sing dikarepake, nanging aku mikir yen aku ana ing papan sing semestine.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Aku mungkin tidak pergi ke tempat yang aku inginkan, tapi aku pikir aku telah berakhir di tempat yang seharusnya.

 

“Kabeh sing bisa sampeyan bayangake kui nyata.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Segala yang dapat Anda bayangkan adalah nyata.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Kadhangkala, pitakonan kasebut rumit lan jawaban mung sederhana.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Kadang-kadang pertanyaannya rumit dan jawabannya sederhana.

 

“Urip ora babagan golek awake dhewe. Urip iku carane mbangun awake dhewe.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Hidup ini bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah bagaimana membangun dirimu.

 

“Urip kaya nunggang sepeda. Kanggo njaga keseimbangan sampeyan, sampeyan kudu terus maju. ” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda, Anda harus terus bergerak.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 29
Kata bijak Bahasa Jawa: “Urip dadi luwih gampang lan luwih apik nalika kita bisa ndeleng sing apik saka wong liya.”

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Nalika ana wong sing tresna marang sampeyan, cara dheweke ngomongake sampeyan beda. Sampeyan isa rumangsa aman lan nyaman. ” Kalimat ini bermakna: Ketika seseorang mencintaimu, cara mereka berbicara tentangmu berbeda. Anda merasa aman dan nyaman.

 

“Aku sing kudu mati nalika wayahe aku tiwas. Dadi aku urip kaya sing tak karepake.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Akulah yang harus mati ketika tiba waktunya aku mati, jadi biarkan aku menjalani hidupku seperti yang kuinginkan.

 

“Nanging luwih disengiti saka bebener tinimbang nglipur kanthi ngapusi.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Tapi lebih baik disakiti dengan kebenaran daripada dihibur dengan kebohongan.

 

“Kita dadi prekara sing kita lakoni, dadi kita kudu ngati-ati babagan prekara sing kita lakoni.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Kita adalah apa yang kita berpura-pura, jadi kita harus berhati-hati tentang apa yang kita berpura-pura menjadi.

 

“Sing wedi mati iku asale saka wedi urip. Wong lanang sing isih urip kudu siyap mati sawayah-wayah. ” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Rasa takut akan kematian berasal dari rasa takut akan kehidupan. Seorang pria yang hidup sepenuhnya siap untuk mati kapan saja.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Wong sing sampeyan tresnani lan wong sing tresna sampeyan ora nate padha.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Orang yang kamu cintai dan orang yang mencintaimu tidak pernah menjadi orang yang sama.

 

“Apik banget yen ora ana sing kudu ngenteni sadurunge miwiti dandani donya.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Betapa indahnya bahwa tidak ada yang perlu menunggu sesaat sebelum mulai memperbaiki dunia.

 

“Kita kabeh manungsa, apa ora? Saben manungsa urip duwe nilai sing padha, lan tetep kudu dijaga.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Kita semua manusia, bukan? Setiap kehidupan manusia bernilai sama, dan layak diselamatkan.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Aspek paling sedih ing jaman saiki yaiku yen ilmu ngumpulake kawruh luwih cepet tinimbang wong nglumpukake kawicaksanan.” Kalimat ini bermakna: Aspek paling menyedihkan dari kehidupan saat ini adalah bahwa sains mengumpulkan pengetahuan lebih cepat daripada masyarakat mengumpulkan kebijaksanaan.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 28
Kata bijak Bahasa Jawa: “Melu atimu, rungokake swarane atimu, mandheg saka mikirake apa sing dipikir wong liya.”

“Yen sampeyan ora ngerti menyang endi, sampeyan bakal nemoni dalan” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Jika kamu tidak tahu ke mana kamu pergi, jalan apa pun akan membawamu ke sana

 

“Kabeh wong duwe kasusahan rahasia sing ora dingerteni dening jagad; lan asring kita nyebut wong kadhemen padahal dheweke mung sedhih. ” Makna dari kalimat tersebut adalah: Setiap orang memiliki duka rahasianya yang tidak diketahui dunia; dan sering kali kita menyebut seorang pria kedinginan padahal dia hanya sedih.

 

“Urip iku angel, nanging luwih angel yen sampeyan bodho.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Hidup ini sulit, tetapi lebih sulit jika Anda bodoh.

 

“Kadhangkala, aku bisa ngrungokake balungku tegang ing sangisoring beban sing ora tak lakoni.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Kadang-kadang aku bisa mendengar tulang-tulangku tegang di bawah beban seumur hidup yang tidak aku jalani.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Pati mungkasi urip, ora hubungan.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Kematian mengakhiri hidup, bukan hubungan.

 

“Sampeyan ora bisa nemu katentreman kanthi ngindhari urip.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Kamu tidak dapat menemukan kedamaian dengan menghindari kehidupan.

 

“Yen ana katresnan ana urip.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Di mana ada cinta ada kehidupan.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Muga-muga sampeyan iso urip saben dinane.” Kalimat ini bermakna: Semoga Anda hidup setiap hari dalam hidup Anda.

 

“Kita kudu wani dadi awake dhewe, sanajan kawedenan utawa keanehan awake dhewe kabukten.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Kita harus berani menjadi diri kita sendiri, betapapun menakutkan atau anehnya diri itu terbukti.

 

“Sapa wae sing duwe kekuwatan nandhang wong kui kekurangan imajinasi.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Siapa pun yang hidup dalam kemampuannya menderita kekurangan imajinasi.

 

“Yen uripku migunani, aku kudu nglakoni dhewe uripku.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Jika hidupku akan berarti, aku harus menjalaninya sendiri.

 

“Urip minangka buku lan ana ewonan kaca sing durung diwaca.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Hidup adalah sebuah buku dan ada ribuan halaman yang belum saya baca.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Urip sing dienggo ngentekake kesalahan ora mung luwih mulya, nanging luwih migunani tinimbang urip sing entek tanpa nindakake apa-apa.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Kehidupan yang dihabiskan membuat kesalahan tidak hanya lebih terhormat, tetapi lebih bermanfaat daripada kehidupan yang dihabiskan tanpa melakukan apa pun.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 27
Kata bijak Bahasa Jawa: “Ngormati perasaan wong liya. Iku isa ora ateges apa-apa kanggo sampeyan, nanging bisa tegese kabeh kanggo wong liya.”

“Kembang sing mekar ing sangsara minangka paling langka lan paling ayu kanggo kabeh.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Bunga yang mekar dalam kesulitan adalah yang paling langka dan paling indah dari semuanya.

 

“Urip mung bisa dingerteni mundur; nanging urip iku kudu maju. ” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Hidup hanya bisa dipahami mundur; tapi itu harus dijalani ke depan.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Aja lunga menyang dalan sing ana tujuane. Lunga ing dalan sing ora ana dalan lan tinggalake jejak.” Kalimat ini bermakna: Jangan pergi ke mana jalan itu mengarah, sebaliknya pergi di mana tidak ada jalan dan tinggalkan jejak.

 

“Ora ana sing ngerti yen sawetara wong ngeculake energi sing luar biasa supaya kethok normal.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Tidak ada yang menyadari bahwa beberapa orang mengeluarkan energi luar biasa hanya untuk menjadi normal.

 

“Apa sing kedadeyan ing sawetara dina, sok-sok sanajan ing sawijining dina, bisa ngowahi arah seumur-umur” Makna dari kalimat tersebut adalah: Ini mungkin tidak adil, tetapi apa yang terjadi dalam beberapa hari, kadang-kadang bahkan dalam satu hari, dapat mengubah arah seumur hidup …

 

“Yen sampeyan tresna karo wong, benke dheweke lungo, amarga yen dheweke wis bali, dheweke mesthi dadi duweke awake dhewe. Yen ora, dheweke ora bakal ana.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Jika Anda mencintai seseorang, biarkan mereka pergi, karena jika mereka kembali, mereka selalu milik Anda. Jika tidak, mereka tidak akan pernah ada.

 

“Urip ora duwe kewajiban kanggo menehi apa sing awake dhewe karepake.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Hidup tidak memiliki kewajiban untuk memberi kita apa yang kita harapkan.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Ora mati berati ora urip.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Tidak mati tidak hidup.

 

“Ngomongake sing bener, utawa ana sing bakal ngandhani kebeneran marang sampeyan.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Katakan yang sebenarnya, atau seseorang akan mengatakannya untukmu.

 

“Kasunyatane yaiku, kajaba sampeyan ora ngeculake, kajaba sampeyan ora ngapura marang awake dhewe, kajaba sampeyan ngapura marang kahanan, kajaba sampeyan ngerti yen kahanan wis rampung, sampeyan ora bisa maju.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Yang benar adalah, kecuali kamu melepaskan, kecuali kamu memaafkan dirimu sendiri, kecuali kamu memaafkan situasinya, kecuali kamu menyadari bahwa situasinya sudah selesai, kamu tidak bisa bergerak maju.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 26
Kata bijak Bahasa Jawa: “Ana pirang-pirang taun kanggo awake dhewe takon lan tahun kanggo wangsuli.”

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Prekara sing sampeyan lakoni dhewe bakal ilang nalika sampeyan ninggalake, nanging perkara sing ditindakake kanggo wong liya tetep dadi warisan sampeyan.” Kalimat ini bermakna: Hal-hal yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri hilang ketika kamu pergi, tetapi hal-hal yang kamu lakukan untuk orang lain tetap menjadi warisanmu.

 

“Saya akeh aku ndeleng, luwih sithik sing aku ngerti.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Semakin banyak aku melihat, semakin sedikit aku tahu pasti.

 

“Tentara sing sejati perang ora amarga dheweke sengit karo apa sing ana ing ngarepe, nanging amarga dheweke seneng karo sing ana ing mburine.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Tentara yang BENAR berperang bukan karena dia membenci apa yang ada di depannya, tetapi karena dia mencintai apa yang ada di belakangnya.

 

“Yen aku bisa nyegah ati supaya ora remuk, aku ora bakal urip kanthi sia-sia.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Jika aku bisa menghentikan satu hati untuk hancur, aku tidak akan hidup dengan sia-sia.

 

“Napa aku ora sinau ngrawat kabeh kaya kui wektu terakhira. Getun paling gedhe yaiku aku percaya ana kesempatan ing mangsa ngarep. ” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Kenapa aku tidak belajar memperlakukan semuanya seperti itu adalah yang terakhir kalinya. Penyesalan terbesar saya adalah seberapa besar saya percaya pada masa depan.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Sukses ora akhir, kegagalan ora fatal: iku wani kanggo nerusake sing awake dhewe perhitungake.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Sukses itu belum final, kegagalan itu tidak fatal: itu adalah keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan.

 

“Aku ora bisa menehi rumus sing pasti kanggo sukses, nanging aku bisa menehi rumus kanggo gagal: coba gaweo kabeh wong seneng.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Aku tidak bisa memberimu formula pasti untuk sukses, tapi aku bisa memberimu formula untuk kegagalan: cobalah untuk menyenangkan semua orang setiap saat.

 

“Coba ora dadi wong sukses. Nanging dadi manungsa sing migunani. ” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses. Melainkan menjadi manusia yang berharga.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 25
Kata bijak Bahasa Jawa: “Nanging ora kuwatir apa sing ora bisa dikendhaleni, ngalihake energi menyang apa sing bisa digawe.”

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Gagal yaiku rempah-rempah sing ngasilake rasa sukses.” Kalimat ini bermakna: Kegagalan adalah bumbu yang memberi kesuksesan rasa.

 

“Sisih paling angel seko kesuksesan yaiku nyoba golek wong sing seneng marang awake dhewe.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Bagian terburuk dari kesuksesan adalah berusaha menemukan seseorang yang bahagia untukmu.

 

“Aja wedi kesempurnaan – sampeyan ora bakal entuk.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Jangan takut akan kesempurnaan – kamu tidak akan pernah mencapainya.

 

“Sukses kesandhung saka kegagalan nganti gagal tanpa kelangan semangat.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Keberhasilan tersandung dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 1
Kata bijak Bahasa Jawa “Sampeyan mung urip sapisan nanging yen sampeyan tumindak kanthi bener sapisan kui wis cukup.”

“Aja nggunakake wektu ing tembok, ngarep-arep supaya bisa dadi lawang. ” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Jangan habiskan waktu berdetak di dinding, berharap mengubahnya menjadi sebuah pintu.

 

kata kata tentang kehidupan: “Nangis. Pangapunten. Belajar. Ngalih. Ayo nangis gawe nyiram wiji rasa seneng sing bakal teka mbesuk.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Menangis. Mengampuni. Belajar. Berpindah. Biarkan air mata Anda menyirami benih kebahagiaan masa depan Anda.

 

“Aku sukses saiki amarga duwe kanca sing percaya marang aku lan aku ora bakal bisa nguciwani dheweke.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Saya sukses hari ini karena saya punya teman yang percaya pada saya dan saya tidak tega mengecewakannya.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 2
Kata bijak Bahasa Jawa: “Kanthi telung tembung, aku bisa ngringkes kabeh sing aku sinau babagan urip: kudu terus maju.”

“Sukses ora kepiye sampeyan munggah, nanging carane sampeyan nggawe prabédan positif ing jagad iki.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Sukses bukanlah seberapa tinggi Anda telah mendaki, tetapi bagaimana Anda membuat perbedaan positif kepada dunia.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Cara kanggo miwiti yaiku mungkasi ngomong lan miwiti nindakake. ” Kalimat ini bermakna: Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukannya.

 

“Kadhangkala butuh banget kanggo tibha supaya ngerti sejatine sampeyan ngadeg” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Terkadang butuh kejatuhan yang bagus untuk benar-benar tahu di mana kau berdiri

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 3
Kata bijak Bahasa Jawa: “Edan kui nindakake perkara sing padha, bola-bali, nanging ngarepake asil sing beda.”

“Kamulyan paling gedhe kita udu ora tau tibha, nanging kamulyan kanthi bangkit saben-saben awake dhewe tiba.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Kemuliaan terbesar kita bukan tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh.

 

“Kebahgiaan iku udu ora duwe masalah, tapi duweni kemampuan kanggo ngatasi masalah.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Kebahagiaan bukanlah tidak adanya masalah, itu adalah kemampuan untuk menghadapinya.

 

“Wis suwene aku wis weruh yen wong-wong sing unggul jarang njagong lan nunggu kedadeyan marang dheweke. Dheweke metu lan nggawe kedadeyan. ” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Sudah sejak lama saya perhatikan bahwa orang-orang yang berprestasi jarang duduk dan membiarkan hal-hal terjadi pada mereka. Mereka keluar dan membuat sesuatu.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 24
Kata bijak Bahasa Jawa: “Apa sing awake maksudke bakal golek carane”

kata kata yang menyentuh hati: “Pancen angel nggo ngrasake gagal, nanging luwih angel nalika ora nyoba sukses.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Sulit untuk gagal, tetapi lebih buruk tidak pernah mencoba untuk berhasil.

 

“Wong sukses yen tangi ing wayah esuk lan turu ing wayah wengi, lan ing antarane dheweke nindakake apa sing dikarepake.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Seorang pria sukses jika dia bangun di pagi hari dan tidur di malam hari, dan di antara dia melakukan apa yang ingin dia lakukan.

 

“Sukses asring diraih dening wong-wong sing ora ngerti yen gagal iku ora bisa dihindari.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Sukses paling sering dicapai oleh mereka yang tidak tahu bahwa kegagalan tidak bisa dihindari.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Mung wong sing wani gagal bisa entuk akeh.” Kalimat ini bermakna: Hanya mereka yang berani gagal besar yang bisa mencapai banyak.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 4
Kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan ora ngerti menyang endi, sampeyan bakal nemoni dalan”

“Yen sampeyan nyoba lan gagal, kui ora dadi kesalahan sampeyan. Nanging yen sampeyan ora nyoba lan gagal, mula kabeh dadi salahmu. ” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Jika kamu mencoba dan kalah maka itu bukan salahmu. Tetapi jika Anda tidak mencoba dan kami kalah, maka itu semua salah Anda.

 

“Pungkasan, aja ana alesan, aja ana nerangake, dadi ora getun.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Pada akhirnya, jangan ada alasan, tidak ada penjelasan, tidak ada penyesalan.

 

“Layang layang iso mabhur dhuwur amarga ngelawan angin, ora amarga layangan.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Layang-layang bisa melayang tinggi karena melawan angin, bukan karena layang-layang itu sendiri.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 5
Kata bijak Bahasa Jawa: “Kabeh wong duwe kasusahan rahasia sing ora dingerteni dening jagad; lan asring kita nyebut wong kadhemen padahal dheweke mung sedhih. “

“Aja mandheg duwe mimpi, aja mandheg percaya, aja menyrah, aja mandheg mandheg, aja mandheg sinau.” Makna dari kata kata motivasi sukses tersebut adalah: Jangan pernah berhenti bermimpi, tidak pernah berhenti percaya, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti berusaha, dan tidak pernah berhenti belajar.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Terusake karepmu sing cedhak karo atimu lan deloken apa sing kedadeyan” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Simpanlah harapan terbaikmu, dekat dengan hatimu dan perhatikan apa yang terjadi

 

“Apa wae sing bisa dingerteni lan percaya, bisa digayuh.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Apa pun yang bisa dipahami dan dipercaya oleh pikiran, itu bisa dicapai.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 23
Kata bijak Bahasa Jawa: “Mung kanthi ati kita bisa ndeleng kanthi bener; apa sing penting ora katon ning mripat. “

“Yen sampeyan gabung karo pitik, sampeyan bakal berkokok. Nalika yen sampeyan nggandhol karo elang, sampeyan bakal mabur.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Jika kamu bergaul dengan ayam, kamu akan berdenting dan jika kamu bergaul dengan elang, kamu akan terbang.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Kauntungan paling dhuwur saka perlawanan yaiku ngrusak mungsuh tanpa nglawan.” Kalimat ini bermakna: Keunggulan tertinggi terdiri dari perlawanan adalah menghancurkan musuh tanpa bertarung.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 6
Kata bijak Bahasa Jawa: “Urip iku angel, nanging luwih angel yen sampeyan bodho.”

“Taksir sukses karo apa sing kudu diwenehake supaya entuk.” kata kata motivasi singkat tersebut bermakna: Nilailah kesuksesan Anda dengan apa yang Anda harus berikan untuk mendapatkannya.

 

“Bedhane antarane wong sing sukses lan liya-liyane udu amarga kekurangan kekuwatan, ora kurang pengetahuan, nanging kurang kekarepan.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Perbedaan antara orang yang sukses dan orang lain bukanlah kurangnya kekuatan, bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kemauan.

 

“Wedi paling gedhe udu saka kegagalan nanging sukses ing prekara sing ora penting.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Ketakutan terbesar kita seharusnya bukan dari kegagalan tetapi keberhasilan pada hal-hal dalam hidup yang tidak terlalu penting.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 7
Kata bijak Bahasa Jawa: “Coba ora dadi wong sukses. Nanging dadi manungsa sing migunani. “

“Kanggo sukses, kepinginan sukses kudu ngluwihi wedi yen gagal. ” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Agar berhasil, keinginan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Elinga, tekad sampeyan supaya sukses luwih penting tinimbang perkara liane.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Selalu ingat bahwa tekadmu untuk sukses lebih penting daripada perkara lainnya.

 

“Aku nemokake cara paling apik kanggo tresna marang wong liya ora kanggo ngerubah dheweke. Nanging, mbantu dheweke supaya bisa dadi sing paling apik kanggo awake dhewe.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Saya menemukan cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah tidak mengubahnya, tetapi sebaliknya, membantu mereka mengungkapkan versi terbaik dari diri mereka sendiri.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 8
Kata bijak Bahasa Jawa: “Gagal yaiku rempah-rempah sing ngasilake rasa sukses.”

“Ora ana prestasi gedhe tanpa bahaya.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Tidak pernah ada pencapaian besar tanpa bahaya.

 

Contoh dari kata-kata yang menyentuh hati: “Telung prekara sing penting kanggo entuk barang sing penting yaiku, sepisanan, kerja keras; kapindho, teguh marang kepinginan; katelu, akal sehat. ” Kalimat ini bermakna: Tiga hal penting untuk mencapai sesuatu yang berharga adalah, pertama, kerja keras; kedua, berpegang teguh pada keinginan; ketiga, akal sehat.

 

“Wong sugih duwe TV cilik lan perpustakaan gedhe, lan wong sing miskin duwe perpustakaan cilik lan TV gedhe.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Orang kaya punya TV kecil dan perpustakaan besar, dan orang miskin punya perpustakaan kecil dan TV besar.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 9
Kata bijak Bahasa Jawa: “Sisih paling angel seko kesuksesan yaiku nyoba golek wong sing seneng marang awake dhewe.”

“Sampeyan ora kudu menang. Sampeyan kudu terus nyoba. Sing paling apik sing bisa sampeyan lakoni saben dinane.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Kamu tidak wajib menang. Anda berkewajiban untuk terus berusaha. Untuk yang terbaik yang dapat Anda lakukan setiap hari.

 

“Sukses ora kalebu salah nanging ora nate nggawe sing podho kaping pindho.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Sukses tidak terdiri dari tidak pernah membuat kesalahan tetapi dalam tidak pernah membuat yang sama untuk kedua kalinya.

 

“Siji-sijine wektu sampeyan gagal yaiku nalika sampeyan tiba lan ora bangkit.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Satu-satunya saat kamu gagal adalah ketika kamu jatuh dan tetap di bawah.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 22
Kata bijak Bahasa Jawa: “Cekelana impenanmu, Amarga yen impen mati, Urip iku ibarat manuk sing swiwine rusak, mula ora bisa mabur.”

Kata bijak Bahasa Jawa: “Sukses minangka kahanan pikiran. Yen sampeyan pengin sukses, mula mikirake awake dhewe minangka sukses. ” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Sukses adalah kondisi pikiran. Jika Anda ingin sukses, mulailah menganggap diri Anda sebagai sukses.

 

“Gagal iku tikungan ing tengahe dalan, dudu ujunge dalan. Sinau saka gagal lan terus maju. ” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Kegagalan adalah tikungan di jalan, bukan ujung jalan. Belajarlah dari kegagalan dan teruslah maju.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 10
Kata bijak Bahasa Jawa: “Cara kanggo miwiti yaiku mungkasi ngomong lan miwiti nindakake. “

“Tandura wiji rasa seneng, pangarep-arep, sukses, lan katresnan; kabeh bakal bali menyang sampeyan kanthi akeh. Iki undang-undang alam. ” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Tanamlah benih kebahagiaan, harapan, kesuksesan, dan cinta; semuanya akan kembali kepada Anda dalam kelimpahan. Ini adalah hukum alam.

 

Contoh dari kata kata bijak tentang kehidupan: “Aja salah ngartekake timninda karo prestasi.” Kalimat ini bermakna: Jangan salah mengartikan aktivitas dengan prestasi.

 

“Yen ora bisa nindakake perkara gedhe, aku bisa nindakake samubarang cilik kanthi cara sing apik” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Jika saya tidak bisa melakukan hal-hal besar, saya bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 11
Kata bijak Bahasa Jawa: “Kadhangkala butuh banget kanggo tibha supaya ngerti sejatine sampeyan ngadeg”

“Pemenang ora wedi kalah. Gagal minangka bagean saka proses sukses. Wong sing kalah yaiku Wong sing ngindari gagal uga nyingkiri sukses.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Pemenang tidak takut kalah. Tapi yang kalah adalah. Kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari kesuksesan.

 

“Wong sing sukses ora wedi yen gagal. Nanging wong sing gagal wedi gagal. Wong sing sukses duwe daya tahan kanggo ngadhepi kegagalan – sinau pelajaran lan adaptasi saka kegagalan. ” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Orang-orang sukses tidak takut gagal. Tetapi orang-orang yang gagal melakukannya. Orang-orang sukses memiliki ketahanan untuk menghadapi kegagalan — pelajari pelajaran dan beradaptasi dari kegagalan.

 

“Yen sampeyan peduli karo apa sing sampeyan lakoni lan kerja keras, ora ana sing ora bisa ditindakake yen sampeyan pengin.” Makna dari kata kata menyentuh hati tersebut adalah: Jika kamu peduli dengan apa yang kamu lakukan dan bekerja keras untuk itu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan jika kamu mau.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Nindakake siji perkara saben dina sing wedi sampeyan.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Lakukan satu hal setiap hari yang membuatmu takut.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 12
Kata bijak Bahasa Jawa: “Kamulyan paling gedhe kita udu ora tau tibha, nanging kamulyan kanthi mundhak saben-saben awake dhewe tiba.”

“Kita dadi prekara sing kita lakoni, dadi kita kudu ngati-ati babagan prekara sing kita lakoni.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Kita adalah apa yang kita berpura-pura, jadi kita harus berhati-hati tentang apa yang kita berpura-pura menjadi.

 

“Kadang sampeyan tangi. Kadang musim gugur mateni sampeyan. Lan kadang, yen tiba mangsane, sampeyan isa mabur. Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Terkadang kamu bangun. Terkadang musim gugur membunuhmu. Dan terkadang, saat jatuh, Anda terbang.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Cekelana impenanmu, Amarga yen impen mati, Urip iku ibarat manuk sing swiwine rusak, mula ora bisa mabur.” Kalimat ini bermakna: Berpegang teguh pada mimpi, Karena jika mimpi mati, Hidup adalah burung bersayap yang rusak, itu tidak bisa terbang.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 13
Kata bijak Bahasa Jawa: “Pungkasan, aja ana alesan, aja ana nerangake, dadi ora getun.”

“Mung kanthi ati kita bisa ndeleng kanthi bener; apa sing penting ora katon ning mripat. “

kata kata cinta bijak tersebut bermakna: Hanya dengan hati orang dapat melihat dengan benar; apa yang esensial tidak terlihat oleh mata.

 

“Apa sing awake maksudke bakal golek carane” Makna dari kalimat tersebut adalah: Apa yang dimaksudkan akan selalu menemukan jalan

 

“Kembang sing mekar nalika sangsara minangka paling langka lan paling ayu kanggo kabeh.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Bunga yang mekar dalam kesulitan adalah yang paling langka dan paling indah dari semuanya.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 21
Kata bijak Bahasa Jawa: “Kita dadi prekara sing kita lakoni, dadi kita kudu ngati-ati babagan prekara sing kita lakoni.”

“Kita seneng karo kaendahan kupu-kupu, nanging arang ngakoni sing wis ditindakake kanggo entuk kaendahan kasebut.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Kami senang dengan keindahan kupu-kupu, tetapi jarang mengakui perubahan yang telah dilaluinya untuk mencapai keindahan itu.

 

Kata bijak Bahasa Jawa: “Wani minangka sing paling penting saka kabeh kabecikan amarga tanpa wani, sampeyan ora bisa nindakake kabecikan liyane kanthi konsisten.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Keberanian adalah yang paling penting dari semua kebajikan karena tanpa keberanian, Anda tidak dapat mempraktikkan kebajikan lainnya secara konsisten.

 

“Prekara sing sampeyan lakoni dhewe bakal ilang nalika sampeyan lunga, nanging perkara sing ditindakake kanggo wong liya tetep dadi warisan sampeyan.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Hal-hal yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri hilang ketika kamu pergi, tetapi hal-hal yang kamu lakukan untuk orang lain tetap menjadi warisanmu.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 14
Kata bijak Bahasa Jawa: “Layang layang iso mabhur dhuwur amarga ngelawan angin, ora amarga layangan.”

“Nyeri mung sauntara. Ora selawase.” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Rasa sakit hanyalah sementara. Berhenti berlangsung selamanya.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Udu beban sing ngrusak awake dhewe. Nanging carane awake dhewe.” Kalimat ini bermakna: Bukan beban yang menghancurkanmu, itu caramu membawanya.

 

“Aku ngimpi lukisan lan nglukis impenku.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Aku memimpikan lukisanku dan melukis mimpiku.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 15
Kata bijak Bahasa Jawa: “Aja mandheg duwe mimpi, aja mandheg percaya, aja menyrah, aja mandheg mandheg, aja mandheg sinau.”

“Nanging ora kuwatir apa sing ora bisa dikendhaleni, ngalihake energi menyang apa sing bisa digawe.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Alih-alih mengkhawatirkan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, alihkan energi Anda ke apa yang bisa Anda ciptakan.

 

“Ana pirang-pirang taun kanggo awake dhewe takon lan tahun kanggo wangsuli.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Ada tahun untuk kita mengajukan pertanyaan dan tahun lain untuk menjawab.

 

“Ngormati perasaan wong liya. Iku isa ora ateges apa-apa kanggo sampeyan, nanging bisa tegese kabeh kanggo wong liya.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Hargai perasaan orang lain. Itu mungkin tidak ada artinya bagi Anda, tetapi itu bisa berarti segalanya bagi mereka.

 

kata kata bijak motivasi: “Apa sampeyan pengin ngerti sapa sampeyan? Aja takon. Tumindak! Tumindak bakal nerangake lan nemtokake sampeyan.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Apakah kamu ingin tahu siapa kamu? Jangan tanya. Bertindak! Tindakan akan menggambarkan dan mendefinisikan Anda.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 16
Kata bijak Bahasa Jawa: “Wong sugih duwe TV cilik lan perpustakaan gedhe, lan wong sing miskin duwe perpustakaan cilik lan TV gedhe.”

“Apa sing sampeyan lakoni nggawe bedane, lan sampeyan kudu mutusake apa bedane sing pengin digawe.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Apa yang kamu lakukan membuat perbedaan, dan kamu harus memutuskan perbedaan apa yang ingin kamu buat.

 

“Tampa awake dhewe, tresna awake dhewe lan terus maju. Yen sampeyan pengin mabur, sampeyan kudu ngeculake apa sing mbebani sampeyan. ” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Terima dirimu, cintai dirimu sendiri, dan teruslah maju. Jika Anda ingin terbang, Anda harus melepaskan apa yang memberatkan Anda.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Urip kanthi nglakoni impen sampeyan miturut wawasan lan tujuan tinimbang pangarep-arep lan panemu saka wong liya.” Kalimat ini bermakna: Berani untuk menjalani kehidupan impian Anda sesuai dengan visi dan tujuan Anda alih-alih harapan dan pendapat orang lain.

 

“Melu atimu, rungokake swarane atimu, mandheg saka mikirake apa sing dipikir wong liya.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Ikuti hatimu, dengarkan suara hatimu, berhentilah memikirkan apa yang orang lain pikirkan.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 20
Kata bijak Bahasa Jawa: “Nindakake siji perkara saben dina sing wedi sampeyan.”

“Urip dadi luwih gampang lan luwih apik nalika kita bisa ndeleng sing apik saka wong liya.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Hidup menjadi lebih mudah dan lebih indah ketika kita bisa melihat hal baik pada orang lain.

 

“Tumindak kabecikan kanthi acak, ora peduli ukurane, Kabechikan chilik bisa nyebabake pengaruh gedhe marang wong liya.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Tindakan kebaikan secara acak, tidak peduli seberapa kecil, dapat membuat dampak yang luar biasa pada kehidupan orang lain.

 

“Ora ana penyesalan sing bisa ngganti mangsa kepungkur, lan ora ana rasa kuwatir sing bisa ngganti mangsa depan.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah masa lalu, dan tidak ada jumlah kecemasan yang bisa mengubah masa depan.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 17
Kata bijak Bahasa Jawa: “Sampeyan ora kudu menang. Sampeyan kudu terus nyoba. Sing paling apik sing bisa sampeyan lakoni saben dinane.”

Kata bijak Bahasa Jawa: “Terusake wektu sing paling angel kanggo sampeyan. Wektu angel kui asring nyebabake wektu paling gedhe ing urip sampeyan. Terusake. Kahanan angel mbangun wong sing kuwat ing pungkasan. ” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Teruslah Berlangsung Masa-masa tersulit Anda sering kali mengarah pada momen terbesar dalam hidup Anda. Teruskan. Situasi sulit membangun orang kuat pada akhirnya.

 

“Percaya karo awakmu dhewe. Sampeyan luwih wani tinimbang sing sampeyan ngerteni, luwih pinter saka sing sampeyan ngerteni, lan luwih trampil tinimbang sing sampeyan bayangake.”

kata kata mutiara kehidupan tersebut memiliki arti: Percaya pada dirimu sendiri. Kamu lebih berani dari yang kamu kira, lebih berbakat dari yang kamu tahu, dan mampu lebih dari yang kamu bayangkan.

 

“Aja wedi gagal, nanging wedi ora nyoba!” Artikan dari kalimat bahasa Jawa ini adalah: Jangan takut gagal, tapi takut tidak mencoba.

 

Contoh dari kata bijak Bahasa Jawa: “Tansah golek kesempatan kanggo nggawe eseman, lan nawakake tumindak kebecikan kanthi acak ing urip saben dinane.” Kalimat ini bermakna: Selalu temukan peluang untuk membuat seseorang tersenyum, dan menawarkan tindakan kebaikan secara acak dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Menehi rasa seneng kanggo siji ati kanthi tumindak, luwih becik tinimbang sewu kepala sujud ing pandonga.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut bermakna: Untuk memberi kesenangan pada satu hati dengan satu tindakan lebih baik daripada seribu kepala membungkuk dalam doa.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 18
Kata bijak Bahasa Jawa: “Sukses ora kalebu salah nanging ora nate nggawe sing podho kaping pindho.”

“Sampeyan ora bisa ngontrol prilaku wong liya, nanging sampeyan bisa milih cara nanggepine.” Makna dari kalimat tersebut adalah: Anda tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda meresponsnya.

 

“Romantis minangka kemewahan sing ngowahi lebu ing saben dinten dadi jeron emas. ” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Romantis adalah kemewahan yang mengubah debu kehidupan sehari-hari menjadi kabut emas.

 

“Siji-sijine sing ana ing antarane sampeyan lan tujuane yaiku crita omong kosong sing terus dakkandhakake dhewe kenapa sampeyan ora bisa nggayuh.” Makna dari Kata bijak Bahasa Jawa tersebut adalah: Satu-satunya yang berdiri di antara kamu dan tujuanmu adalah cerita omong kosong yang terus kamu katakan pada dirimu sendiri mengapa kamu tidak bisa mencapainya.

Kata bijak Bahasa Jawa yang inspiratif 19
Kata bijak Bahasa Jawa: “Yen sampeyan peduli karo apa sing sampeyan lakoni lan kerja keras, ora ana sing ora bisa ditindakake yen sampeyan pengin.”

kata kata bijak bahasa jawa: “Kanti syukur kanggo kabeh sing kedadeyan ing urip sampeyan; iku kabeh pengalaman.” Kalimat ini bisa kita artikan dengan: Bersyukurlah atas segala yang terjadi dalam hidup Anda; itu semua pengalaman.

 

“Wektu ora ngobati rasa nyeri amarga emosi, sampeyan kudu ngerti carane ngeculake.” Kata bijak Bahasa Jawa tersebut memiliki arti: Waktu tidak menyembuhkan rasa sakit emosional, Anda perlu belajar bagaimana melepaskannya.  

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: